Cumartesi

MUAMMER GÜLER - TURKİYE DAVASI

MUAMMER GÜLER, RAMAZAN ŞAHİN, İBRAHİM YILMAZ, MUHARREM KOYUNCU, MAHMUT ÇAKMAK, MEHMET YILMAZ, HAYRİYE YAMAN VE DİĞERLERİ, HAKKI DÖNER VE ENGİN DURSUN, RAMAZAN TUNCER / TÜRKİYE DAVASI

(7782/03. 7784/03, 7786/03, 7788/03, 7789/03, 7790/03, 7791/03, 7792/03, 7793/03)

Strazburg

3 Temmuz 2003

OLAYLAR :

Türk vatandaşı olan başvuranlar, Muammer Güler, Ramazan Şahin, İbrahim Yılmaz, Muharrem Koyuncu, Mahmut Çakmak, Mehmet Yılmaz, Hayriye Yaman, Necla Yaman, Kadir Yaman, Saliha Yaman, Nimet Köse, Zeynep Süslü, Hakkı Döner, Engin Dursun ve Ramazan Tuncer Mahkeme önünde İstanbul Barosu avukatlarından Sn. Belkıs Baysal tarafından temsil edilmektedir.

Taraflar, sunduğu şekliyle olaylar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Başvuru no. 7782/03

Otoyolların yapımından sorumlu bir devlet kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, başvurana ait bir araziyi kamulaştırmıştır. Arazinin maddi değeri bir uzman heyeti tarafından belirlenmiş ve bu bedel kamulaştırma sonrasında başvurana ödenmiştir.

Başvuranın bedel artırımı talebini müteakip, 19 Kasım 1993 tarihinde Kartal Asliye Hukuk Mahkemesi başvurana ek bir tazminatın yanısıra 24 Haziran 1993 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllık % 30 yasal faiz verilmesine karar vermiştir.

23 Şubat 1994 tarihinde Yargıtay Kartal Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onamıştır.

Meblağ, başvurana, 16 Ocak 1998 tarihinde ödenmiştir.

Başvuru no. 7784/03

Otoyolların yapımından sorumlu bir devlet kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, başvuruna ait bir araziyi kamulaştırmıştır. Arazinin maddi değeri bir uzman heyeti tarafından belirlenmiş ve bu bedel kamulaştırma sonrasında başvurana ödenmiştir.

Başvuranın bedel artırımı talebini müteakip, 27 Nisan 1987 tarihinde Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesi başvurana ek bir tazminatın yanısıra 24 Ekim 1986 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllık %30 yasal faiz verilmesine karar vermiştir.

25 Şubat 1988 tarihinde Yargıtay Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onamıştır.

Meblağ, başvurana, 8 Aralık 1996 tarihinde ödenmiştir.

Başvuru no. 7786/03

Otoyolların yapımından sorumlu bir devlet kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, başvurana ait bir araziyi kamulaştırmıştır. Arazinin maddi değeri bir uzman heyeti tarafından belirlenmiş ve bu bedel kamulaştırma sonrasında başvurana ödenmiştir.

Başvuranın bedel artırımı talebini müteakip, 5 Kasım 1996 tarihinde Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi başvurana ek bir tazminatın yanısıra 26 Haziran 1996 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllık %30 yasal faiz verilmesine karar vermiştir.

25 Şubat 1997 tarihinde Yargıtay Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onamıştır.

Meblağ, başvurana. 8 Aralık 1997 tarihinde ödenmiştir.

Başvuru no. 7788/03

Otoyolların yapımından sorumlu bir devlet kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, başvurana ait bir araziyi kamulaştırmıştır. Arazinin maddi değeri bir uzman heyeti tarafından belirlenmiş ve bu bedel kamulaştırma sonrasında başvurana ödenmiştir.

Başvuranın bedel artırımı talebini müteakip, 5 Kasım 1996 tarihinde Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi başvurana ek bir tazminatın yanısıra 26 Haziran 1996 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllık %30 yasal faiz verilmesine karar vermiştir.

25 Şubat 1997 tarihinde Yargıtay Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onamıştır.

Meblağ, başvurana, 8 Aralık 1997 tarihinde ödenmiştir.

Başvuru no. 7789/03

Otoyolların yapımından sorumlu bir devlet kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, başvurana ait bir araziyi kamulaştırmıştır. Arazinin maddi değeri bir uzman heyeti tarafından belirlenmiş ve bu bedel kamulaştırma sonrasında başvurana ödenmiştir.

Başvuranın bedel artırımı talebini müteakip, 2 Ekim 1992 tarihinde Kartal Asliye Hukuk Mahkemesi başvurana ek bir tazminatın yanısıra 20 Kasım 1990 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllık %30 yasal faiz verilmesine karar vermiştir.

28 Nisan 1993 tarihinde Yargıtay, Kartal Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onamıştır.

Meblağ, 27 Kasım 1996 tarihinde başvurana ödenmiştir.

Başvuru no. 7790/03

Otoyolların yapımından sorumlu bir devlet kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, başvurana ait bir araziyi kamulaştırmıştır. Arazinin maddi değeri bir uzman heyeti tarafından belirlenmiş ve bu bedel kamulaştırma sonrasında başvurana ödenmiştir.

Başvuranın bedel artırımı talebini müteakip, 5 Kasım 1996 tarihinde Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi başvurana ek bir tazminatın yanısıra 26 Haziran 1996 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllık %30 yasal faiz verilmesine karar vermiştir.

25 Şubat 1997 tarihinde Yargıtay, Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onamıştır.

Meblağ, 8 Aralık 1997 tarihinde başvurana ödenmiştir.

Başvuru no. 7791/03

Otoyolların yapımından sorumlu bir devlet kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, başvurana ait bir araziyi kamulaştırmıştır. Arazinin maddi değeri bir uzman heyet tarafından belirlenmiş ve bu bedel kamulaştırma sonrasında başvurana ödenmiştir.

Başvuranın bedel artırımı talebini müteakip, 5 Kasım 1996 tarihinde Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi başvurana ek bir tazminatın yanısıra 3 Temmuz 1996 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllık %30 yasal faiz verilmesine karar vermiştir.

25 Şubat 1997 tarihinde Yargıtay, Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onamıştır.

Meblağ, 8 Aralık 1997 tarihinde başvurana ödenmiştir.

Başvuru no. 7792/03

Otoyolların yapımından sorumlu bir devlet kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü. başvurana ait bir araziyi kamulaştırmıştır. Arazinin maddi değeri bir uzman heyeti taralından belirlenmiş ve bu bedel kamulaştırma sonrasında başvurana ödenmiştir.

Başvuranın bedel artırımı talebini müteakip, 13 Temmuz 1992 tarihinde Kartal Asliye Hukuk Mahkemesi başvurana ek bir tazminatın yanısıra 15 Ekim 1991 tarihinden geçerli olmak üzere, yıllık %30 yasal faiz verilmesine karar vermiştir.

7 Haziran 1993 tarihinde Yargıtay, Kartal Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onamıştır.

Meblağ, 23 Aralık 1996 tarihinde başvurana ödenmiştir.

Başvuru no. 7793/03

Otoyolların yapımından sorumlu bir devlet kurumu olan Karayolları Genel Müdürlüğü, başvurana ait bir araziyi kamulaştırmıştır. Arazinin maddi değeri bir uzman heyeti tarafından belirlenmiş ve bu bedel kamulaştırma sonrasında başvurana ödenmiştir.

Başvuranın bedel artırımı talebini müteakip, 22 Aralık 1992 tarihinde Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesi başvurana ek bir tazminatın yanısıra 23 Haziran 1986 ve 10 Nisan 1990 tarihlerinden geçerli olmak üzere, yıllık %30 yasal faiz verilmesine karar vermiştir.

6 Nisan 1993 tarihinde Yargıtay, Üsküdar Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onamıştır.

Meblağ, 10 Aralık 1996 tarihinde başvurana ödenmiştir.

ŞİKAYETLER :

Başvuranlar, Sözleşmenin 1 No’lu Protokolü'nün 1. maddesi uyarınca, arazilerin kamulaştırılması sonrasında ödenen ek tazminat miktarının, uygulanan faiz oranından dolayı yetersiz olduğundan şikayetçi olmuştur. Ayrıca, yıllık enflasyon oranına bağlı olarak ek tazminat miktarının değerinin düştüğünden yakınmışlardır.

HUKUK :

Başvuranlar, Sözleşmenin 1 No’lu Protokolünün 1. maddesi uyarınca, ek tazminat miktarının düşük olduğundan ve bu miktarın geç ödendiğinden şikayetçi olmuştur.

Mahkeme, öncelikle, başvuranların, Sözleşmenin 35/1 maddesinde öngörülen altı ay kuralına uyup uymadıklarını incelemek durumundadır.

Sözkonusu davalarda, başvurular, ilk olarak 1997 ile 1998 yılları arasında Mahkemeye sunulmuş ve Mahkemenin, başvuruların tamamlanmasını isteyen yazısının başvuranlarca yanıtlanmaması üzerine, 1999 - 2001 yılları arasında geçersiz sayılmıştır. Mahkeme, başvuranların temsilcisinin, başvuruların 2002 yılında geçersiz sayılmasından haberdar olduğunu dikkate almaktadır.

Başvurulardaki gecikme, davayla ilgili nedenlerle değil başvuranların temsilcisinin gayretsizliğiyle ilintili olduğundan, altı aylık süre, başvuruların sunulduğu mevcut tarihten itibaren hesaplanmalıdır.

Bundan dolayı, Mahkeme, başvuranların ilk başvurularına rağmen, bu davada, başvuruların sunulduğu tarihi 3 Ocak 2003 olarak kabul etmekte ve sürenin aşıldığını göz önüne alarak, başvurunun Sözleşmenin 35/4 maddesi uyarınca reddedilmesinin uygun olacağını düşünmektedir.

Bu nedenlerden ötürü Mahkeme, oybirliğiyle,

başvuruların birleştirilmesine ve başvuruların kabuledilemez olduğuna karar vermiştir.

Vincent BERGER
Katip

Georg RESS
Başkan

diğx

Hiç yorum yok: