Cumartesi

METE DEMİRKOL / TÜRKİYE DAVASI

(36969/97)

Strazburg

7 Ocak 2003

Başvuran Mete Demirkol 1972 doğumlu, T.C. vatandaşı olup, olayların meydana geldiği sırada Yayıncıdır ve istanbul'da ikamet etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde İstanbul'da avukat olan Sn. İriz tarafından temsil edilmektedir.

OLAYLAR :

İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde başvuran 23 Ocak 1997'de tutuklanmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde gözaltına alınmıştır.

Ertesi gün sözkonusu şubenin talebi üzerine Cumhuriyet Savcısı gözaltı süresini 31 Ocak'a kadar uzatmıştır.

31 Ocak 1997'de Savcı tarafından dinlenen başvuran DGM önüne çıkarılmış ve hakkında tutuklama kararı verilmiştir.

3 Şubat 1997'de Cumhuriyet Savcısı başvuranı yasadışı örgüt PKK üyesi olma suçuyla itham etmiştir.

9 Mayıs 1997 tarihindeki ilk duruşmada başvuran tahliye edilmiştir.

DGM, 18 Kasım 1998'de almış olduğu kararla başvuranı serbest bırakmıştır.

DGM Cumhuriyet Başsavcısı bu karara karşı dava açmıştır.

Yargıtay belirtilmeyen bir tarihte İlk derece mahkemesinin kararını bozmuş, dava dosyası yeniden incelenmek üzere İstanbul DGM'ye gönderilmiştir.

ŞİKAYETLER : AİHS'nin 5/3 ve 4. maddelerine atıfta bulunan başvuran gözaltı süresinin uzunluğundan ve etkili başvuru yolunun bulunmadığından şikayetçi olmaktadır.

HUKUK AÇISINDAN : 21 Ekim 2002 tarihinde Hükümet'in ve başvuranın temsilcisinin ilgili beyanları AİHM'ye sunulmuştur.

Türk Hükümeti'nin, 36969/97 no'lu başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere (ex gratia) başvuran Mete Demirkol'a 4.500 (dört bin beş yüz) Euro tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini bildiririm. Bu miktar her türlü maddi ve manevi zarar ile masrafı kapsamakta olup, ilgili tüm vergi ve masraflardan muaf olacak ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37/l maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakiben üç ay içersinde ödenecektir. Bu ödeme davanın nihai kararını oluşturacaktır.

AİHM, tarafların dostane çözüme varılması yönündeki taleplerini belirten uzlaşma belgesini kabul etmiştir. Sözkonusu uzlaşma AİHS'nin ve Protokolü'nün İnsan Haklarına Saygı Prensiplerine dayanarak oluşturulmuştur. (AİHS'nin 37/1. maddeleri ve 62/3 sayılı yönetmeliği).

Bu sebeplerden ötürü Mahkeme oybirliğiyle,

Davanın, zabıtlardan düşürülmesine karar vermiştir.

diğx

Hiç yorum yok: